Конкурентна и иновативна економија

Коментари

КОНКУРЕНТНА И ИНОВАТИВНА ЕКОНОМИЈА

ВИЗИЈА

Македонија во следните 20 години ќе стане:

- развиена, зелена, иновативна и ефикасна економија, со мотивирана и квалитетна работна сила, која ќе бележи континуиран прогрес и одржлива конкурентност и ќе биде агилна на глобалните трендови.

МИСИЈА

Македонија преку синергија на бизнисот, државата и образовниот систем ќе создава висококвалитетна работна сила, со вештини и знаења што одговараат на потребите на пазарот на труд, кои ќе понудат производи и услуги со висока додадена вредност и ќе овозможат конкурентност во динамичниот и комплексен свет.

КОНКУРЕНТНА И ИНОВАТИВНА ЕКОНОМИЈА

Преземи документ

RSM


UKAID RSM UNDPUNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.